Mapa strony

Wiadomości

Realizowane projekty

PRZEDSZKOLE NALEŻY DO SIECI PRZEDSZKOLI PROMUJĄCYCH ZDROWIE:

 

Program "KUCHCIKOWO" opracowany przez p. Monikę  i p. Anię, realizowany w roku szkolnym 2017/18 we wszystkich grupach wiekowych.

 Projekt  Kuchcikowo powstał w  celu zwrócenie uwagi na jakość jedzenia oraz jego rolę dla zdrowia i edukacji dzieci. Skierowany jest do dzieci w wieku 3 –  6 lat, które będą miały możliwość samodzielnego i bezpośredniego działania oraz do wszystkich pracowników przedszkola.  W projekcie zostały uwzględnione  zajęcia praktyczne możliwe do zrealizowania w czasie  roku szkolnego, z uwzględnieniem produktów i materiałów dostępnych 
w danym miesiącu.
Cele projektu: aktywizacja dzieci do zdrowego odżywiania,  otwieranie się na nowe smaki, zapachy, potrawy,  rozszerzenie edukacji małego dziecka o obszar sensoryczny (dostarczenie dzieciom różnych stymulatorów, poprzez smak, zapach, dotyk, odczucie ciężaru, temperatury, wreszcie pracy na znanym
i lubianym materiale czyli jedzeniu), włączenie rodziców w działania projektowe - pomoc w przeprowadzeniu zajęć, zachęcanie do gotowania z dziećmi  w domu, wymiana doświadczeń,  nawiązanie współpracy z lokalnym środowiskiem kucharzy ekspertów żywieniowych, następnie zachęcenie ich w realizację zajęć 
z przedszkolakami. Finałem kulinarnych działań jest wspólna degustacja przygotowanych potraw oraz stół pełen smakołyków do degustacji dla rodziców (oczywiście w założonym przez projekt kolorze).

Program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich "PIERWSZE KROKI W PRZEDSZKOLU" opracowany przez
p. Anię realizowany w każdym roku szkolnym w grupach dzieci nowoprzyjętych.

Głównym celem programu jest stworzenie dzieciom warunków do łatwej adaptacji w przedszkolu oraz nawiązanie bliższych kontaktów między nauczycielkami a rodzicami. Dla trzylatka moment pójścia do przedszkola to istotny przełom. Gdy kilkulatek adaptuje się do roli przedszkolaka, dobrze by było, aby tak poważna zmiana w jego życiu dokonywała się w sposób łagodny i wynikała z reguł i potrzeb natury. Realizowany program ułatwi dzieciom przekroczenie progu przedszkola, umożliwi poznanie organizacji dnia i zwyczajów panujących w przedszkolu. Pozwoli także zintegrować rodzinę dziecka z przedszkolem, co może wpłynąć na lepszą współpracę obu środowisk.

Program edukacji matematycznej dla dzieci 5- i 6-letnich "NA MATEMATYCZNEJ WYSPIE"- opracowany przez p. Monikę na lata szkolne: 2016/17 oraz 2017/18.

Głównym założeniem programu jest nauka matematyki w sposób "łatwy i przyjemny",aby sprawiała ona dzieciom "frajdę" oraz jak najlepsze przygotowanie dzieci do nauki matematyki w szkole podstawowej. Podczas realzacji programu dzieci doskonalić będą orientacją w przstrzeni, manipulować figurami geometrycznymi, porównywać wielkośc przedmiotów, tworzyć i przeliczać elementy zbiorów, kontynuować rytmy, mierzyć grubość, długość, szerokość i wysokość oraz określać czas. Realizowany będzie w grupie dzieci 5 - letnich.

Program z zakresu bezpieczeństwa pod hasłem: "Bezpiecznie w przedszkolu nam, gdy znaki i zasady znam" opracowany przez p. Marię.

Program zawiera cele i treści dydaktyczne odpowiadające potrzebie tworzenia bezpiecznego środowiska życia, rozwijania i doskonalenia odpowiedniej postawy wobec sytuacji, w których powstały bądź mogą powstać zagrożenia oraz wzmacniania odporności emocjonalnej dzieci w sytuacjach trudnych.Zakłada spotkania z Policją, Strażą Pożarną,Służbą Zdrowia, Strażą Miejską. Program realizowany będzie w ciągu całego roku szkolnego, na zajęciach różnego typu, w różnych częściach dnia. Skierowany jest do wszystkich grup wiekowych.

Program integracyjny dla dzieci 3- i 6-letnich pt. "Opiekuńczy przedszkolak w trosce o Malucha" opracowany przez nauczycielki: Monikę, Agnieszkę i Marzenę.

 Pójście do przedszkola nierzadko wiąże się z ogromnym stresem dla dzieci. Przebywają one w nowym miejscu, 
z osobami, których wcześniej nie widziały. Wszystko jest nowe, inne i wzbudza w dzieciach strach. Trzylatki muszą się rozstać z rodzicami i to często na wiele godzin. W tych trudnych dla nich chwilach, pomocą, wsparciem mogą być przedszkolaki z najstarszej grupy. Głównym założeniem programu jest integracja dzieci młodszych z najstarszymi. Adaptacja "Maluchów" do warunków przedszkolnych, wzbudzenie w starszych przedszkolakach odpowiedzialności za młodszych kolegów i koleżanki oraz współpraca między grupami.

Projekt edukacyjny pt. "Dawniej..." autorstwa p. Małgorzaty, p. Agnieszki, p. Marzeny,
p. Marii - cyklicznie realizowany od roku 2014.

Program własny dla dzieci w wieku przedszkolnym "Śpiewające zabawy z językiem angielskim" autorstwa
p. Klaudii.

Główne cele programu:
* rozbudzenie świadomości językowej i wrażliwości kulturowej;
* budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacji;
* stworzenie odpowiednich warunków oraz pomocy w rozwijaniu uzdolnień i kształtowaniu czynności intelektualnych, które będą im potrzebne w ich życiu codziennym oraz w przyszłej edukacji;
* rozwijanie umiejętności rozumienia prostych poleceń i krótkich historyjek oraz nauka wymawiania prostych zrotów i słówek jako baza do dalszego rozwoju języka angielskiego.

Projekt opracowany przez p. Klaudię: "Nasi mali przyjaciele, rozmawiamy o nich wiele"

Projekt ekologiczny pod hasłem: "Kocham naszą piękną Ziemię" autorstwa p. Krysi i p. Moniki.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 41 im. Jana Pawła II
  ul. Dobra 16
  53-678 Wrocław
 • tel. (71) 798 67 89
  Dyrektor - wew. 101
  Samodzielny referent - wew. 102
  Intendent - wew. 113