Mapa strony

Wiadomości

Warto przeczytać

Prawa Dziecka

PRAWA DZIECKA

Tekst : Marcin Brykczyński


Niech się wreszcie każdy dowie
i rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.

 

Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Spisali dla was mądre prawa.
Więc je, na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:

                                                                                

 • Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
 • Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi i mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
 • Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
 • Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
 • Nikt nie może moich listów czytać bez pytania. Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
 • Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, a gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.  

Tak się tu w wiersze poukładały
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej jak umiecie

 

Co to są prawa dziecka?

 

Najważniejszym, naturalnym prawem człowieka jest prawo do życia. Już od poczęcia człowiek jest osobą, ale. pełnię swojej osobowości rozwija przez całe życie. Rozwój ten wyznacza sama ludzka natura, w którą wpisane są swoiste prawa. Wypełnienie naturalnych praw ludzkich aktualizuje człowieka, ich zablokowanie degraduje go. Owe prawa natury należy dobrze rozpoznać i zabezpieczyć. I w tym pomocne jest prawo stanowione, stworzone przez ludzi, ogłoszone i zobowiązujące do jego przestrzegania. Swoje prawa posiada każdy człowiek. Szczególne prawa ustanowiono dla dzieci. Dziecko, bowiem nie potrafi samo zadbać o siebie, nie potrafi samodzielnie aktualizować swojej natury. Potrzebuje do tego rodziców, opiekunów i wielu innych ludzi. Dlatego naturalnymi "strażnikami" praw dziecka są jego rodzice i opiekunowie. Ale dziecko potrzebuje też specjalnego zabezpieczenia w prawie stanowionym. Dobre prawo stanowione może i powinno pomagać rodzicom i opiekunom w rozwoju dziecka . Prawa dziecka są przedmiotem traktatów międzynarodowych, w szczególności Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku. Polska ratyfikowała ją w 1991 r. a więc zobowiązała się do przestrzegania praw zawartych w konwencji.

 

Dziecko ma prawo do:

 • wychowania się w rodzinie
 • adopcji
 • oświaty i nauki
 • kultury, wypoczynku i rozrywki
 • ochrony zdrowia i opieki medycznej
 • wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu
 • dostępu do informacji
 • ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem.
 • prywatności
 • równości

W Polsce na straży tych praw stoi Rzecznik Praw Dziecka, a najważniejszymi aktami stanowionymi i odnoszącymi się do dziecka są:

 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
- www.brpd.gov.pl

- www.brpd.gov.pl/konstytucja.html

Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka
- www.brpd.gov.pl
- www.brpd.gov.pl/ustawa.html

Konwencja o Prawach Dziecka
- www.brpd.gov.pl
- www.brpd.gov.pl/konwencja.html

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 41 im. Jana Pawła II
  ul. Dobra 16
  53-678 Wrocław
 • tel. (71) 798 67 89
  Dyrektor - wew. 101
  Samodzielny referent - wew. 102
  Intendent - wew. 113