Mapa strony

Wiadomości

Nasze artykuły

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

Fundacja
„Dzieło Nowego Tysi
ąclecia"

 

 

Idea powołania Fundacji narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999r. Fundacja została powołana do życia przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000r. i stanowi wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i naszej Ojczyzny.

Głównym nurtem działalności Fundacji jest propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II
i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury.

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia":

·        organizuje Dzień Papieski;

·        przyznaje nagrody TOTUS;

·        organizuje Konkurs Akademicki im. Bp. Jana Chrapka;

·        prowadzi program stypendialny dla młodzieży w wieku szkolnym.

 

Co to jest Program Stypendialny?

Zebrane środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji. "Dzielmy się miłością".Co roku podczas Dnia Papieskiego organizowana jest publiczna zbiórka pieniędzy pod hasłem

Program stypendialny polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej młodzieży szkolnej
z zaniedbanych terenów wiejskich i małych miast.

po raz pierwszy udzieliła nam, czyli Przedszkolu nr 41, pełnomocnictwa do przeprowadzenia z ramienia Rodziny Szkół im. Jana Pawła II zbiórki publicznej na terenie naszego przedszkola.W tym roku Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

Kwesta odbyła się 13 i 16 października 2008r. Kwestowały dwie nauczycielki: Maria Sadowska i Marzena Rogalska - Rząsa wraz z dziećmi.

"nową wyobraźnię miłosierdzia. " Ojca Świętego Jana Pawła II. Pomoc dla nich stanowi urzeczywistnienie papieskiego wołania o "Żywym pomnikiem"Młodzież, która dzięki pomocy Fundacji otrzymuje szansę rozwoju, nazywana jest

Zachęcając do wspólnego "budowania" i dzięki państwa ofiarności zebrałyśmy kwotę 363 zł. To ważny sposób wypełnienia nauk Jana Pawła II.

Dziękujemy.

 

Pełnomocnik

mgr Marzena Rogalska-Rząsa

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 41 im. Jana Pawła II
  ul. Dobra 16
  53-678 Wrocław
 • tel. (71) 798 67 89
  Dyrektor - Małgorzata Szychowiak - wew. 101
  Samodzielny referent - Iwona Wolak -wew. 102
  Intendent- Małgorzata Białas - wew. 113