Mapa strony

Wiadomości

 • Oferta zajęć

  W roku szkolnym 2017/18 zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci organizowane są bezpłatnie w ramach finansowania przez Gminę Wrocław. Są to między innymi zajęcia ruchowe w ramach projektu pt. "Mali Wspaniali".

  W każdej grupie w ramach profilaktyki prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia logopedyczne. 

   

  GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA, KOREKCYJNA

  Prowadzącą jest pani Anna Koszczewska. Zajęcia odbywają się:

  • w poniedziałek dla grup: Śnieżynek, Gwiazdeczek oraz Obłoczków;
  • ​we wtorek dla Promyczków i Kropelek.

   Celem zajęć jest:

  • rozwijanie i doskonalenie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała,
  • podnoszenie ogólnej sprawności i wydolności fizycznej,
  • wdrażanie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki,
  • tworzenie warunków sprzyjających nabywaniu nawyków dbania o zdrowie i higienę ciała.

   

  LOGOPEDIA i LOGORYTMIKA

  Prowadzącą jest pani Ewa Pieczonka.
  Zajęcia indywidualne z dziećmi 5- i 6-letnimi odbywają się w poniedziałki.
  Logorytmika odbywa się ze wszystkimi grupami w piątki.

  Zajęcia mają na celu:

  • usprawnianie funkcji warunkujących prawidlowy przebieg nauki mowy i mówienia
  • stymulowanie procesu nabywania kompetencji językowych
  • praca w kierunku zaburzeń komunikacji językowej
  • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy
  • prowadzenie ćwiczeń doskonalących  mowę i usprawniających aparat mowy.

  Zapraszamy na konsultacje logopedyczne zainteresowanych rodzicówsmiley

  RYTMIKA Z UMUZYKALNIENIEM

  Zajęcia prowadzi pani Klaudia Kurjan - Palichleb. 
  Rytmika odbywa sie w każdy czwartek od godz. 9.30. 

  Celem zajęć jest:

  •  rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci;
  •  rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca;
  •  zaspokajanie potrzeby ruchu.

   

  RELIGIA 

  Prowadzącą jest pani Agnieszka Kacała. 

  Cele zajęć:

  • kształtowanie postaw społeczno - moralnych;
  • codzienne doświadczenia i ich interpretacja w świetle wiary;
  • kontakt z Bogiem w modlitwie i liturgii;
  • zainteresowanie tematyką religijną.

   

  JĘZYK ANGIELSKI

  Prowadzącą jest pani Klaudia Kurjan - Palichleb.
  Zajęcia odbywają się w czwartki.

  Celem zajęć jest:

  •  przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;
  •  rozbudzanie świadomości językowej i wrażliwości kulturowej;
  •  budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych;
  •  rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

   

  TEATRZYKI - SPOTKANIA Z AKTOREM 

  Teatrzyki przygotowuje i przedstawia aktor, pan Mariusz Drozdowski.  Przedszkolaki spotykają się
  z aktorem w drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca.

  Zajęcia mają na celu:

  • kształtowanie postawy świadomego twórcy i odtwórcy kultury;
  • zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną;
  • kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych;
  • rozbudzenie zainteresowania literaturą i teatrem;
  • dostarczanie wzorców poprawnej polszczyzny;
  • tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności dziecka.

   

 • Konsultacje

  Serdecznie zapraszamy na comiesięczne konsultacje, na których nauczycielki udzielą wyczerpujących informacji na temat funkcjonowania Państwa dzieci w przedszkolu.

  Spotkania odbywają się w ostatnim tygodniu każdego miesiąca, w wybranym dniu dla każdej grupy:

  Gr. I    Śnieżynki       - w środy;

  Gr. II   Gwiazdeczki  - w piątki;

  Gr. III Obłoczki       - w czwartki;

  Gr. IV   Promyczki     - w środy;

  Gr. V     Kropelki       - we wtorki.

    Zachęcamy do korzystania z konsultacji.
    Bardzo prosimy o wcześniejsze zapisywanie się na nie u nauczycielek grup. 

 • Opłata za przedszkole

  Przy kwocie należy wpisać: P41/Grupa/Nr w dzienniku.
  Opłatę za przedszkole prosimy wpłacać na konto: 

  78 1020 5226 0000 6202 0417 6269

 • Przerwa wakacyjna 2018

  Po roku szkolnym 2017/2018 nasze przedszkole zamknięte będzie w miesiącu LIPCU.

  Prosimy o uwzględnienie tej informacji w planowaniu swoich urlopów. smiley

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole nr 41 im. Jana Pawła II
  ul. Dobra 16
  53-678 Wrocław
 • tel. (71) 798 67 89
  Dyrektor - Małgorzata Szychowiak - wew. 101
  Samodzielny referent - Iwona Wolak -wew. 102
  Intendent- Małgorzata Białas - wew. 113