Nawigacja

 •  

  XV EDYCJA MIĘDZYPRZEDSZKOLNEJ PREZENTACJI POEZJI WŁASNEJ

  DZIECI, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

   

  Mamy przyjemność zaprosić wszystkich twórców poezji zarówno tych, którzy dopiero odkrywają swoje talenty, jak i tych, którzy od 15 lat biorą aktywny udział w naszej prezentacji.

  Oferta skierowana jest do: dzieci, rodziców i nauczycieli  placówek oświatowych i szkół.

  Celem prezentacji jest:

  • Kształtowanie postaw opartych o nauki Jana Pawła II
  • Promowanie Światowego Dnia Papieskiego
  • Rozbudzanie uczuć patriotycznych
  • Budzenie refleksyjności spojrzenia na proponowany temat
  • Rozwijanie twórczych zdolności poetyckich i sprawności językowych

  Temat XV edycji:   „PIĘKNA I WOLNA POLSKA”

  Termin przysyłania wierszy: do 05.10.2018 r.

  W zgłoszeniu prosimy o podanie nr placówki, imię, nazwisko autora, tytuł wiersza i tekst.

  Wszyscy uczestnicy przesyłając wiersze, wyrażają tym samym zgodę na ich przetwarzanie i publikację bez zobowiązań. Zasady przetwarzania  Twoich danych osobowych dostępne są na stronie internetowej przedszkola. Teksty wierszy prosimy przesyłać na adres: knawracaj2808@wroclawskaedukacja.pl

  W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z nauczycielem Krystyną Nawracaj.

   

  Wszystkich autorów serdecznie zapraszamy

  w dniu 16.X.2018 r. o godzinie 15.30 do Przedszkola nr 41, im. JANA PAWŁA II

 • Wrocław dla rodzica.

  Wrocław dla rodzica.

  Aktualne wiadomości o wydarzeniach w naszym mieście są szczególnie ważne dla rodziców dzieci w różnym wieku. Stąd pomysł na informator, w którym zebrane dane pozwolą szybko
  i sprawnie wyszukać potrzebne informacje. Urząd Miejski Wrocławia przygotował dla Państwa informator "Wrocław dla rodzica", który jest opublikowany w poręcznej formie artykułu, z odnośnikiem na stronie visitwroclaw.eu.

   

  https://visitwroclaw.eu/wroclaw-dla-rodzica-od-a-do-z

 • Przerwa wakacyjna 2019

  Przerwa wakacyjna 2019

  W roku szkolnym 2018/2019 przedszkole zamknięte będzie
  w miesiącu SIERPNIU.

  Przedszkolem zastępczym w tym czasie będzie Przedszkole nr 87 przy ul. Pawłowa 6a.

   

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  w przedszkolu nr 41 im. Jana Pawła II we Wrocławiu 

  pełni spółka CORE CONSULTING SP. Z O.O.

  Za sprawowanie funkcji odpowiedzialny jest
  Tomasz Grzybowski, tel.: + 48 882 714 401
  mail: iod.p041@wroclawskaedukacja.pl

 • Monitoring powietrza

  Monitoring powietrza

  Nasze przedszkole codziennie monitoruje jakość powietrza na stronie: http://www.wroclaw.pl/srodowisko/jakosc-powietrza, www.powietrze.uni.wroc.pl

  Informujemy, że w przypadku złej jakości powietrza, dzieci nie będą wychodziły na podwórko.

 • Chronimy Dzieci

   http://www.bursa.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/logo-chd.png 

  Program profilaktyki przemocy wobec dzieci i młodzieży realizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

  Ideą programu CHRONIMY DZIECI jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

  Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Jego realizacja bierze również pod uwagę dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

  Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Przedszkole nr 41 im. Jana Pawła II we Wrocławiu przystąpiło do realizacji programu. Zostaliśmy zarejestrowani w programie i już wkrótce przystąpimy do procesu certyfikacji.
  W naszym przedszkolu zostanie wprowadzona Polityka Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa. Standardy przyjęte przez nas zapewniać będą czytelne procedury interwencji w przypadkach podejrzenia, że młody człowiek jest krzywdzony w rodzinie lub przez personel, czy inne osoby dorosłe. Zagwarantują także ochronę danych osobowych i wizerunku naszego wychowanka, bezpieczny dostęp do Internetu, czy też ochronę ich przed tzw. szkodliwymi treściami. Jednym z założeń w/w programu jest też zapewnienie dzieciom prawa do pomocy i kontaktu z osobami kompetentnymi i sprawdzonymi pod kątem niekaralności.

 • Opłata za przedszkole

  • Pobyt dziecka 6 - letniego objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym jest nieodpłatny. Pozostałe dzieci 3-5 letnie
   Nieodpłatnie dzieci korztsytają z 5 godzinnej realizacji podstawy programowej. Każda kolejna godzina pobytu dziecka
   płatna 1 zł./godzinę wg deklaracji rodzica.
  • Wyżywienie - 3 posiłki dziennie/stawka żywieniowa - 8,00 zł.
  • Opłaty za przedszkole wnosimy z dołu do 15 każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy przedszkola:
   78 1020 5226 0000 6202 0417 6269
  • Przy kwocie należy wpisać: P41/Grupa/Nr w dzienniku.

   

 • Ubezpieczenie 2017/2018

 • Oferta zajęć dodatkowych

  Oferta zajęć dodatkowych

  W roku szkolnym 2017/18 zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci organizowane są bezpłatnie w ramach finansowania przez Gminę Wrocław. Są to między innymi zajęcia ruchowe w ramach projektu pt. "Mali Wspaniali".

  W każdej grupie w ramach profilaktyki prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia logopedyczne. 

   

   

  GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA, KOREKCYJNA

  Prowadzącą jest pani Ania. Zajęcia odbywają się:

  • w poniedziałek dla grup: Śnieżynek, Gwiazdeczek oraz Obłoczków;
  • ​we wtorek dla Promyczków i Kropelek.

   Celem zajęć jest:

    
  • rozwijanie i doskonalenie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała,
  • podnoszenie ogólnej sprawności i wydolności fizycznej,
  • wdrażanie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki,
  • tworzenie warunków sprzyjających nabywaniu nawyków dbania o zdrowie i higienę ciała.

   

  LOGOPEDIA i LOGORYTMIKA

  Prowadzącą jest pani Ewa.
  Zajęcia indywidualne z dziećmi 5- i 6-letnimi odbywają się w poniedziałki od 12.00 - 15.00.
  Logorytmika odbywa się ze wszystkimi grupami w piątki w godzinach: 11.00 - 13.00.

  Zajęcia mają na celu:

  • usprawnianie funkcji warunkujących prawidlowy przebieg nauki mowy i mówienia
  • stymulowanie procesu nabywania kompetencji językowych
  • praca w kierunku zaburzeń komunikacji językowej
  • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy
  • prowadzenie ćwiczeń doskonalących  mowę i usprawniających aparat mowy.

  Zapraszamy na konsultacje logopedyczne zainteresowanych rodzicówsmiley

  RYTMIKA Z UMUZYKALNIENIEM

  Zajęcia prowadzi pani Klaudia. 
  Rytmika odbywa się w każdy czwartek od godz. 9.30. 

  Celem zajęć jest:

  •  rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci;
  •  rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca;
  •  zaspokajanie potrzeby ruchu.

   

  RELIGIA 

  Prowadzącą jest pani Agnieszka.
  Katecheza dla dzieci 5- i 6-letnich odbywa się w poniedziałki oraz środy.
  Z młodszymi przedszkolakami zajęcia przeprowadzane są  w środy.​ 

  Cele zajęć:

  • kształtowanie postaw społeczno - moralnych;
  • codzienne doświadczenia i ich interpretacja w świetle wiary;
  • kontakt z Bogiem w modlitwie i liturgii;
  • zainteresowanie tematyką religijną.

   

  JĘZYK ANGIELSKI

  Prowadzącą jest pani Klaudia.
  Zajęcia odbywają się w czwartki.

  Celem zajęć jest:

  •  przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;
  •  rozbudzanie świadomości językowej i wrażliwości kulturowej;
  •  budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych;
  •  rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

   

  TEATRZYKI - SPOTKANIA Z AKTOREM 

  Teatrzyki przygotowuje i przedstawia aktor, pan Mariusz.  
  Przedszkolaki spotykają się z aktorem w drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca.

  Zajęcia mają na celu:

  • kształtowanie postawy świadomego twórcy i odtwórcy kultury;
  • zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną;
  • kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych;
  • rozbudzenie zainteresowania literaturą i teatrem;
  • dostarczanie wzorców poprawnej polszczyzny;
  • tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności dziecka.

   

  SPOTKANIA Z MUZYKĄ - jeden raz w miesiącu.

   

 • Konsultacje

  Konsultacje

  Serdecznie zapraszamy na comiesięczne konsultacje, na których nauczycielki udzielą wyczerpujących informacji na temat funkcjonowania Państwa dzieci w przedszkolu. 

  Spotkania odbywają się w ostatnim tygodniu każdego miesiąca, w wybranym dniu dla każdej grupy:

  Gr. I    Kropelki      - w środy;

  Gr. II   Śnieżynki  - w piątki;

  Gr. III Gwiazdeczki     - w czwartki;

  Gr. IV   Obłoczki    - w środy;

  Gr. V     Promyczki      - we wtorki.

  Zachęcamy do korzystania z konsultacji.
  Bardzo prosimy o wcześniejsze zapisywanie się na nie u nauczycielek grup. 

Kontakt

 • Przedszkole nr 41 im. Jana Pawła II
  ul. Dobra 16
  53-678 Wrocław
 • tel. (71) 798 67 89
  Dyrektor - wew. 101
  Samodzielny referent - wew. 102
  Intendent - wew. 113