Mapa strony

Wiadomości

 • PRZERWA WAKACYJNA

  Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie w miesiącu sierpniu.

 • Opłata za przedszkole

  Opłatę za przedszkole prosimy wpłacać na konto: 78 1020 5226 0000 6202 0417 6269. Przy kwocie należy wpisać: P41/Grupa/Nr w dzienniku

 • Oferta zajęć

  W roku szkolnym 2016/17 zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci organizowane są bezpłatnie w ramach finansowania przez Gminę Wrocław

  m.in. zajęcia ruchowe: projekt Mali Wspaniali.

  Religia odbywa się za zgodą Rodziców.

  W każdej grupie w ramach profilaktyki prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia logopedyczne.

  Raz w miesiącu odbywają się koncerty muzyczne z Dziadkiem Bachem - prowadzone przez muzyka pana Tadeusza Nestorowicza, który ze swoimi gośćmi odkkrywa przed dziećmi niezwykły świat muzyki.

  Zapraszamy do zapoznania się Mrugnięcie

  GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA, KOREKCYJNA

  Prowadzącym jest pan Arkadiusz Jurczyk. Zajęcia odbywają się w środy.
  Celem zajęć jest:

  • rozwijanie i doskonalenie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała,
  • podnoszenie ogólnej sprawności i wydolności fizycznej,
  • wdrażanie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki,
  • tworzenie warunków sprzyjających nabywaniu nawyków dbania o zdrowie i higienę ciała.

  LOGOPEDIA

  Prowadzącą jest pani Agnieszka Matkowska. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy.
  Celem zajęć jest:

  usprawnianie funkcji warunkujących prawidlowy przebieg nauki mowy i mówienia
  • stymulowanie procesu nabywania kompetencji językowych
  • praca w kierunku zaburzeń komunikacji językowej
  • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy
  • prowadzenie ćwiczeń doskonalących  mowę i usprawniających aparat mowy.

  Zapraszamy na konsultacje logopedyczne zainteresowanych rodzicówsmiley

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole nr 41 im. Jana Pawła II
  ul. Dobra 16
  53-678 Wrocław
 • tel. (71) 798 67 89
  Dyrektor - Małgorzata Szychowiak - wew. 101
  Samodzielny referent - Iwona Wolak -wew. 102
  Intendent- Małgorzata Białas - wew. 113