Mapa strony

Wiadomości

 • INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

  FUNKCJĘ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  W PRZEDSZKOLU NR 41 IM. JANA PAWŁA II 53-678 WROCŁAW

  PEŁNI SPÓŁKA CORE CONSULTING SP. Z O.O.

  ZA SPRAWOWANIE FUNKCJI IODO ODPOWIEDZIALNY JEST
  Tomasz Grzybowski, tel.: + 48 882 714 401
  mail: iod.p041@wroclawskaedukacja.pl

 • ZMIANY W STATUCIE

  Informujemy, ze zmiany w statucie przedszkola dotyczące odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu zawarte są w rozdziale 7 § 20. Nowy statut dostępny do wglądu na stronie internetowej w zakładce "Prawo w naszym przedszkolu".

 • STARSZAKI WYGRAŁY WSPANIAŁĄ NAGRODĘ

        STARSZAKI WYGRAŁY WSPANIAŁĄ NAGRODĘ - Obrazek 1 Nikola i Wiktor z grupy V wygrali dla naszego przedszkola wspaniałą nagrodę w konkursie plastycznym  pod hasłem: "Witamy nowe tramwaje", zorganizowanym przez MPK Wrocław. Nagrodą jest spektakl teatralny pt. „Wesoły tramwaj” w wykonaniu Wrocławskiego Teatru Młodych. Przedstawienie odbędzie się 21 maja.

        Już od samego wejścia dzieci przeniosą się do świata bajki. Powita je pan motorniczy, który dopilnuje, by wcześniej wykonane bilety, zostały skasowane. Następnie widownia zajmie miejsca nucąc tramwajową piosenkę. Gdy wszyscy będą na miejscach, wyruszymy w podróż po wrocławskich ulicach. Po drodze dowiemy się wielu ciekawych i ważnych informacji – o tym, jak należy się zachować w środkach komunikacji miejskiej i dlaczego jest ona bardziej przyjazna środowisku niż samochody.

   

   

   

 • Uwaga, bardzo ważne!

  Rodzice, którzy zdecydują się korzystać z usług przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 proszeni są o podpisanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolego.

  Termin: 08.05-14.05.2018r.

  Deklaracjwe znajdują się u nauczycieli grup.

  Nie podpisanie deklaracji w wyznaczonym terminie świadczy o rezygnacji z usług przedszkola.

 • Koncert kapeli góralskiej - 11 maja 2018r.

  Koncert kapeli góralskiej - 11 maja 2018r.

  W piątek 11 maja 2018r. o godzinie 13.00 uczestniczymy w wielkiej zabawie z kapelą góralską "Góralska Hora".

 • SIELSKO - FARMERSKO

   Edukacja Kreatywna   11 czerwca wszystkie przedszkolaki wyjadą
  na kreatywną wycieczkę SIELSKO - FARMERSKĄ.

          Dzieci będą mogły pojeździć na koniu / kucyku, odwiedzą mini zoo, poznają wiele ciekawostek na temat zwierząt. Sprawdzą, jak to jest szukać igły w stogu siana, a chętni nauczą się pleść wianki i zasieją dynię. Nie zabraknie radosnych zabaw na świeżym powietrzu. Będzie też czas na ognisko oraz pieczoną na nim kiełbaskę  z wiejskim chlebem.

 • DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

  PRZEDSZKOLE SWOJE DRZWI OTWIERA,
  PRZEDSZKOLNA ZACZNIE SIĘ KARIERA.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY
  PRZYSZŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW WRAZ Z RODZICAMI
  DO POZNANIE NASZEGO PRZEDSZKOLA  I WSPÓLNYCH ZABAW
  W RAMACH DRZWI OTWARTYCH
  JUŻ
  W ŚRODĘ  18.04.2018r. W GODZINACH 10.00. - 11.30.

  DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI - Obrazek 1

 • Zebranie z rodzicami - 16.04.2018

  Zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie dotyczące zmian umowy o świadczeniu usług przedszkola, które odbędzie się 16 kwietnia 2018r. (poniedziałek) godz.16.00

 • Zmiana charakteru opłat

  Szanowni Rodzice,
   
  w związku ze zmianą charakteru opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z cywilnoprawnego na niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, z dniem 30 kwietnia 2018r. rozwiązaniu ulegają umowy zawarte przed tym terminem.
   
 • REKRUTACJA

  SZANOWNI RODZICE!!!

  Podobny obraz 23 maja 2018 r. rusza rekrutacja do wrocławskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2018/2019.

  Kryteria i terminy rekrutacji znajdują się na stronie internetowej wrocławskiej edukacji oraz wywieszone są w naszym przedszkolu.

  Szczegóły dotyczące wypełniania wniosków oraz zasady rekrutacji będą dostępne 
  w późniejszym terminie, o którym Państwa powiadomimy.

  Wnioski o przyjęcie do przedszkola będą przyjmowane 
  w terminie 23 - 29 maja 2018 r.
   

  1. Proszę uważnie wypełnić wniosek zgodnie z kryteriami, które Państwa dotyczą,  aby poprawnie zostały naliczone punkty.
  2. Pamiętajmy o złożeniu wniosku do przedszkola I-go wyboru z pełną dokumentacją, zgodnie z kryteriami zaznaczonymi przez Państwa.

   

  Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmować WYŁĄCZNIE wnioski kompletne.

  Z poważaniem 
  Dyrektor przedszkola 
   

   

 • Monitoring powietrza

  Monitoring powietrza

  Nasze przedszkole codziennie monitoruje jakość powietrza na stronie: http://www.wroclaw.pl/srodowisko/jakosc-powietrza, www.powietrze.uni.wroc.pl

  Informujemy, że w przypadku złej jakości powietrza, dzieci nie będą wychodziły na podwórko.

 • Przerwa wakacyjna 2018

  Przerwa wakacyjna 2018

  W roku szkolnym 2017/2018 przedszkole zamknięte będzie
  w miesiącu LIPCU.

  Przedszkolem zastępczym w tym czasie będzie Przedszkole nr 87 przy ul. Pawłowa 6a.

   

 • Wrocław dla rodzica.

  Wrocław dla rodzica.

  Aktualne wiadomości o wydarzeniach w naszym mieście są szczególnie ważne dla rodziców dzieci w różnym wieku. Stąd pomysł na informator, w którym zebrane dane pozwolą szybko
  i sprawnie wyszukać potrzebne informacje. Urząd Miejski Wrocławia przygotował dla Państwa informator "Wrocław dla rodzica", który jest opublikowany w poręcznej formie artykułu, z odnośnikiem na stronie visitwroclaw.eu.

   

  https://visitwroclaw.eu/wroclaw-dla-rodzica-od-a-do-z

 • Zmiana stawki żywieniowej od 01 stycznia 2018r.

  Zmiana stawki żywieniowej od 01 stycznia 2018r.

  Informujemy, że od 01 stycznia 2018r. następuje zmiana stawki żywieniowej na 8 zł.

  Prosimy o podpisywanie aneksów do umów w grupach.

 • Chronimy Dzieci

  Program profilaktyki przemocy wobec dzieci i młodzieży
  realizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

  http://www.bursa.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/logo-chd.png

  Ideą programu CHRONIMY DZIECI jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

  Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Jego realizacja bierze również pod uwagę dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

  Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Przedszkole nr 41 im. Jana Pawła II we Wrocławiu przystąpiło do realizacji programu. Zostaliśmy zarejestrowani w programie i już wkrótce przystąpimy do procesu certyfikacji.
  W naszym przedszkolu zostanie wprowadzona Polityka Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa. Standardy przyjęte przez nas zapewniać będą czytelne procedury interwencji w przypadkach podejrzenia, że młody człowiek jest krzywdzony w rodzinie lub przez personel, czy inne osoby dorosłe. Zagwarantują także ochronę danych osobowych i wizerunku naszego wychowanka, bezpieczny dostęp do Internetu, czy też ochronę ich przed tzw. szkodliwymi treściami. Jednym z założeń w/w programu jest też zapewnienie dzieciom prawa do pomocy i kontaktu z osobami kompetentnymi i sprawdzonymi pod kątem niekaralności.

 • Opłata za przedszkole

  Opłata za przedszkole
  • Pobyt dziecka 6 - letniego objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym jest nieodpłatny. Pozostałe dzieci 3-5 letnie
   w godz. 7 - 12  nieodpłatnie. Każda kolejna godzina pobytu dziecka
   płatna 1 zł./godzinę wg deklaracji rodzica.
  • Wyżywienie - 3 posiłki dziennie/stawka żywieniowa - 8,00 zł.
  • Opłaty za przedszkole wnosimy z góry do 15 każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy przedszkola:
   78 1020 5226 0000 6202 0417 6269
  • Przy kwocie należy wpisać: P41/Grupa/Nr w dzienniku.

 • Ubezpieczenie 2017/2018

  Ubezpieczenie 2017/2018
 • Oferta zajęć

  Oferta zajęć

  W roku szkolnym 2017/18 zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci organizowane są bezpłatnie w ramach finansowania przez Gminę Wrocław. Są to między innymi zajęcia ruchowe w ramach projektu pt. "Mali Wspaniali".

  W każdej grupie w ramach profilaktyki prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia logopedyczne. 

   

  GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA, KOREKCYJNA

  Prowadzącą jest pani Ania. Zajęcia odbywają się:

  • w poniedziałek dla grup: Śnieżynek, Gwiazdeczek oraz Obłoczków;
  • ​we wtorek dla Promyczków i Kropelek.

   Celem zajęć jest:
    
  • rozwijanie i doskonalenie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała,
  • podnoszenie ogólnej sprawności i wydolności fizycznej,
  • wdrażanie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki,
  • tworzenie warunków sprzyjających nabywaniu nawyków dbania o zdrowie i higienę ciała.

   

  LOGOPEDIA i LOGORYTMIKA

  Prowadzącą jest pani Ewa.
  Zajęcia indywidualne z dziećmi 5- i 6-letnimi odbywają się w poniedziałki od 12.00 - 15.00.
  Logorytmika odbywa się ze wszystkimi grupami w piątki w godzinach: 11.00 - 13.00.

  Zajęcia mają na celu:

  • usprawnianie funkcji warunkujących prawidlowy przebieg nauki mowy i mówienia
  • stymulowanie procesu nabywania kompetencji językowych
  • praca w kierunku zaburzeń komunikacji językowej
  • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy
  • prowadzenie ćwiczeń doskonalących  mowę i usprawniających aparat mowy.

  Zapraszamy na konsultacje logopedyczne zainteresowanych rodzicówsmiley

  RYTMIKA Z UMUZYKALNIENIEM

  Zajęcia prowadzi pani Klaudia. 
  Rytmika odbywa się w każdy czwartek od godz. 9.30. 

  Celem zajęć jest:

  •  rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci;
  •  rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca;
  •  zaspokajanie potrzeby ruchu.

   

  RELIGIA 

  Prowadzącą jest pani Agnieszka.
  Katecheza dla dzieci 5- i 6-letnich odbywa się w poniedziałki oraz środy.
  Z młodszymi przedszkolakami zajęcia przeprowadzane są  w środy.​ 

  Cele zajęć:

  • kształtowanie postaw społeczno - moralnych;
  • codzienne doświadczenia i ich interpretacja w świetle wiary;
  • kontakt z Bogiem w modlitwie i liturgii;
  • zainteresowanie tematyką religijną.

   

  JĘZYK ANGIELSKI

  Prowadzącą jest pani Klaudia.
  Zajęcia odbywają się w czwartki.

  Celem zajęć jest:

  •  przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;
  •  rozbudzanie świadomości językowej i wrażliwości kulturowej;
  •  budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych;
  •  rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

   

  TEATRZYKI - SPOTKANIA Z AKTOREM 

  Teatrzyki przygotowuje i przedstawia aktor, pan Mariusz.  
  Przedszkolaki spotykają się z aktorem w drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca.

  Zajęcia mają na celu:

  • kształtowanie postawy świadomego twórcy i odtwórcy kultury;
  • zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną;
  • kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych;
  • rozbudzenie zainteresowania literaturą i teatrem;
  • dostarczanie wzorców poprawnej polszczyzny;
  • tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności dziecka.

   

  SPOTKANIA Z MUZYKĄ - jeden raz w miesiącu.

   

 • Konsultacje

  Serdecznie zapraszamy na comiesięczne konsultacje, na których nauczycielki udzielą wyczerpujących informacji na temat funkcjonowania Państwa dzieci w przedszkolu.

  Spotkania odbywają się w ostatnim tygodniu każdego miesiąca, w wybranym dniu dla każdej grupy:

  Gr. I    Śnieżynki       - w środy;

  Gr. II   Gwiazdeczki  - w piątki;

  Gr. III Obłoczki       - w czwartki;

  Gr. IV   Promyczki     - w środy;

  Gr. V     Kropelki       - we wtorki.

    Zachęcamy do korzystania z konsultacji.
    Bardzo prosimy o wcześniejsze zapisywanie się na nie u nauczycielek grup. 

 • Sprzątanie świata

  Sprzątanie świata

  27 września 2017r. na terenie przedszkola odbędzie się sprzątanie świata . Wszystkie dzieci będą wyposażone w niezbędne materiały do wykonania prac porządkowych.

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 41 im. Jana Pawła II
  ul. Dobra 16
  53-678 Wrocław
 • tel. (71) 798 67 89
  Dyrektor - wew. 101
  Samodzielny referent - wew. 102
  Intendent - wew. 113