Mapa strony

Wiadomości

O przedszkolu

Nasze Przedszkole w różnych porach roku

    

Kilka słów o Naszym Przedszkolu
 

To już ponad 45 lat odkąd Przedszkole nr 41, następnie im. Jana Pawła II otworzyło swoje podwoje przy niewielkiej ul. Dobrej 16 we Wrocławiu. Jest coś w nazwie tej ulicy, bo wszyscy zatrudnieni tu pracownicy starają się aby dzieci przychodzące do nas czuły się dobrze oraz  żeby mogły spędzać czas w miłej i serdecznej atmosferze.

Dzieci w naszym przedszkolu  uczęszczają do pięciu oddziałów, które od dnia 20.10.2015 roku,
w 10-tą rocznicę nadania naszej placówce im. Jana Pawła II, otrzymały nazwy: Śnieżynki, Gwiazdeczki, Obłoczki, Promyczki, Kropelki. W roku szkolnym 2017/18 nauczycielkami w grupach są:

Gr. I „Śnieżynki”-  p. Marzenka, p. Monika, p. Małgosia

Gr. II „Gwiazdeczki” – p. Maria, p. Klaudia

Gr. III „Obłoczki” – p. Maria, p. Agnieszka

Gr. IV „Promyczki” – p. Krystyna, p. Ania

Gr. V „Kropelki” – p. Agnieszka, p. Monika

 

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, wszystkie nauczycielki stosują twórcze i nowoczesne metody nauczania, otaczają opieką każdego ze swoich wychowanków
i dbają o utrzymanie dobrego kontaktu i właściwych relacji   z rodzicami dzieci. Nauczycielki systematycznie rozwijają swoje umiejętności poprzez różnorodne formy doskonalenia zawodowego. Tworzą klimat i warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

W swoich działaniach pedagogicznych kierujemy się celami wychowania przedszkolnego zawartymi w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Cele realizowane we wszystkich obszarach działalności przedszkola: rozwoju intelektualnym, budowaniu systemu wartości, rozwijaniu i doskonaleniu sprawności fizycznej, wzmacnianiu odporności emocjonalnej, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, znajomości środowiska przyrodniczego, aktywnego kontaktu ze sztuką, tolerancji i znajomości mniejszości narodowych.

W oparciu o Podstawę Programową powstaje w każdym roku szkolnym Plan Pracy Dydaktycznej Przedszkola nr 41.

Główne zadania do realizacji w roku szkolnym 2017/18:

Wzmacnianie wychowawczej roli przedszkola przez zachęcanie rodziców do spotkań ze specjalistami oraz aktywnego udziału w wydarzeniach przedszkola.

Kreowanie nowych i zdrowych nawyków żywieniowych.


Do współpracy zapraszamy rodziców i lokalne środowisko.

W bieżącym roku szkolnym współpracujemy z: Radą Osiedla, Kinem „Nowe Horyzonty”, Teatrem Lalek, Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego, Ośrodkiem Medycznym "Ziemo - Vita", Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1, Szkołą Podstawową nr 46, Parafią Św. Antoniego.

Wspólnie uczestniczymy w akcjach, projektach, programach:

- Ogólnopolska akcja:  Cały Wrocław czyta

- Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci

- Opiekuńczy przedszkolak w trosce o malucha - program integracyjny dla dzieci 3- i 6-letnich

- Kuchcikowo

- Zabawa w teatr

- Na Matematycznej Wyspie - program edukacji matematycznej dla dzieci 5- i 6-letnich

- Pierwsze kroki w przedszkolu - program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich

- Dawniej... - cykliczny projekt edukacyjny

- Śpiewające zabawy z językiem angielskim

- Nasi mali przyjaciele rozmawiamy o nich wiele

- Badanie losów absolwenta - cykliczne spotkania absolwentów z nauczycielkami w przedszkolu;

 - Akcja: Nakrętkowo - na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 41 im. Jana Pawła II
  ul. Dobra 16
  53-678 Wrocław
 • tel. (71) 798 67 89
  Dyrektor - wew. 101
  Samodzielny referent - wew. 102
  Intendent - wew. 113