Mapa strony

Wiadomości

O przedszkolu

Kilka słów o Naszym Przedszkolu
 

To już blisko 45 lat odkąd Przedszkole Nr 41, następnie im. Jana Pawła II otworzyło swoje podwoje przy niewielkiej ul. Dobrej 16 we Wrocławiu. Jest coś w nazwie tej ulicy, bo wszyscy zatrudnieni tu pracownicy starają się aby dzieci przychodzące do nas czuły się dobrze oraz  żeby mogły spędzać czas w miłej i serdecznej atmosferze.

Obecnie dyrektorem Przedszkola nr 41 jest  pani  Małgorzata Szychowiak. Dzieci w naszym przedszkolu  uczęszczają do pięciu oddziałów, które od dnia 20.10.2015 roku, a więc  w X rocznicę nadania naszej placówce im. Jana Pawła II, otrzymały nazwy:

Gr. I „Śnieżynki”-  p. Monika Olejniczak, p. Mariola Mroczkowska,

Gr. II „Gwiazdeczki” – p. Małgorzata Karaś, p. Agnieszka Pawlak,

Gr. III „Obłoczki” – p. Krystyna Nawracaj, p. Anna Koszczewska,

Gr. IV „Promyczki” – p. Agnieszka Połomka, p. Monika Małecka,

Gr. V „Kropelki” – p. Marzena Rogalska - Rząsa, p. Maria Sadowska.

 

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, wszystkie nauczycielki stosują twórcze i nowoczesne metody nauczania, otaczają opieką każdego ze swoich wychowanków i dbają o utrzymanie dobrego kontaktu i właściwych relacji   z rodzicami dzieci. Nauczycielki systematycznie rozwijają swoje umiejętności poprzez różnorodne formy doskonalenia zawodowego. Tworzą klimat i warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

W swoich działaniach pedagogicznych kierujemy się celami wychowania przedszkolnego zawartymi w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Cele realizowane we wszystkich obszarach działalności przedszkola: rozwoju intelektualnym, budowaniu systemu wartości, rozwijaniu i doskonaleniu sprawności fizycznej, wzmacnianiu odporności emocjonalnej, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, znajomości środowiska przyrodniczego, aktywnego kontaktu ze sztuką, tolerancji i znajomości mniejszości narodowych.

W oparciu o Podstawę Programową powstaje w każdym roku szkolnym Plan Pracy Dydaktycznej Przedszkola nr 41.

Główne zadania do realizacji w roku szkolnym 2016/17:

Wrocław w legendach a Dolny Śląsk wierszem malowany,

Ja i moja mała ojczyzna.


Do współpracy zapraszamy rodziców i lokalne środowisko.

W bieżącym roku szkolnym współpracujemy z: Radą Osiedla, Kinem „Nowe Horyzonty”, Teatrem Lalek, Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1, Szkołą Podstawową nr 46, Parafią Św. Antoniego.

Wspólnie uczestniczymy w akcjach, projektach, programach:

- Ogólnopolska akcja:  Cały Wrocław czyta,

- Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci,

- Program:  Profilaktyki próchnicy zębów,

- Uczymy się kochać naszą przyrodę - program ekologiczny opracowany przez p. A. Koszczewską i p. A. Połomkę,

 - Akcja: Nakrętkowo - na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową,

- Kuchcikowo – projekcie kulinarnym opracowanym przez p. M. Olejniczak,

- Zabawa w teatr – program własny p. A. Połomki,

- Na Matematycznej Wyspie - program edukacji matematycznej dla dzieci 5-letnich opracowany przez p. M. Małecką,

- Pierwsze kroki w przedszkolu - program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich opracowany przez p. A Koszczewską,

- Badanie losów absolwenta - cykliczne spotkania absolwentów z nauczycielkami w przedszkolu.

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole nr 41 im. Jana Pawła II
  ul. Dobra 16
  53-678 Wrocław
 • tel. (71) 798 67 89
  Dyrektor - Małgorzata Szychowiak - wew. 101
  Samodzielny referent - Iwona Wolak -wew. 102
  Intendent- Małgorzata Białas - wew. 113